Studieorienteringsdag 2016

I de to første timene hadde vi matteprøve i kapittel 5 Modellering. Det gikk ganske greit som vanlig. Etter det hadde vi to timer med norsk. Repeterte vi litt om samfunnsforhold og modernisme i kunsten.

Etter lunsj hadde vi timer på Auditoriet. Det kom studenter fra UiA, UiS, NMBU, UiB, NHH, UiO, NTNU, UiN og Forsvaret. Studentene skulle fortelle litt om “Dine muligheter” og “Mitt studiested på 5 minutter”. Deretter delte alle studentene seg fra ulike universiteter til ulike klasserom/rom fordelt på forskjellige etasjer. De skulle utdype mer om skolen og hva vi kunne studere der. Vi skulle finne ut mer om en av utdanninginstitusjonene.

Siden jeg vet hvor jeg skal studere videre, satt jeg og hørte på UiA (universitetet i Agder) på samme rom – Auditoriet og UiS (universitetet i Stavanger) på et annet klasserom. Etter dette sto studentene på stands og delte ut kataloger og brosjyrer.

Et lysbilde som viser hva en lærerutdanning går ut på.

Jeg tok med meg noen kataloger for å se nærmere på hva de har å tilby. Livet etter videregående … hvordan er det? (grublespørsmål). Begynne rett på studentlivet, ikke lenge til.

#skole #utdanning #universitet #høyskole #studieorientering