Studieønsker

Jeg mangler minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning for å gå Yrkesfaglærerutdanning Design og håndverk (YFL-DH). Jeg har ikke det fordi jeg fortsatt har gått videre på skole (VG4 Påbygg) etter å ha fullført VG3 Interiør. Trodde det gikk, men da må jeg ha jobbet i minst 2 år etter fullført yrkesutdanning …

#utdanning #skole #studere #student #studieønsker